Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 19.8.2020

 

Rekisterinpitäjä

Nimi

Rakennusliike V. Mättölä Oy 3097356-7

Osoite

Koulutie 7

52700 Mäntyharju

Muut yhteystiedot

puh. 015-683760

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Mirva Mättölä-Vesalainen

Osoite

Koulutie 7

52700 Mäntyharju

Muut yhteystiedot

puh. 040 568 1624

mirva.mattola@mattola.com

 

Rekisterin nimi

Rakennusliike V. Mättölä Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito, ylläpito ja palvelun laadun parantaminen, palveluistamme kertominen.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Rakennusliike V. Mättölä Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemien palvelujen toteuttamiseksi asiakkaan hyväksynnällä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:N tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollista manuaalista tietoa pidetään suojattuna Rakennusliike V. Mättölä Oy:n tiloissa, joihin vain yhtiön henkilöstöllä on pääsyoikeus. Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen lukitussa säilytysyksikössä.

Pääsy digitaalisiin tallenteisiin on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät vain ne Rakennusliike V. Mättölä Oy:n työsuhteessa olevat henkilöt, jotka vastaavat asiakasrekisterin käytöstä ja/tai ylläpidosta sekä ne, joiden työtehtäviin asiakastiedot liittyvät.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin eikä henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen ilman erikseen pyydettävää lupaa. Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen näihin tarkoituksiin. Kielto tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa. Jokaisella on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Evästeiden käyttö sivustolla

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi, kun vierailet sivustolla. Evästeitä käytetään yleisesti, jotta verkkosivustot toimisivat tai olisivat tehokkaampia. Ne myös välittävät tietoa sivuston omistajille.

Kuinka käytämme evästeitä?

Verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta.Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

Sivuston keräämät Google analytics evästeet:

Evästeellä tunnistetaan kävijät.
Voimassa: 2 vuotta

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

Voit estää evästeiden käytön kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.