Rakennusliike V. Mättölä Oy:n liiketoimintajärjestely

Rakennusliike V. Mättölä Oy on tekemässä konsernin sisäisen liiketoimintajärjestelyn, jossa Rakennusliike V. Mättölä Oy siirtää rakennusliiketoimintansa perustamalleen tytäryhtiölle Mättölä Group Oy:lle. Järjestelyn yhteydessä nykyinen Rakennusliike V. Mättölä Oy:n nimi muutetaan Mättölä Group Oy:ksi ja järjestelyä varten perustettu Mättölä Group Oy:n nimi muutetaan Rakennusliike V. Mättölä Oy:ksi. Käytännössä sopimuskumppaneille nimi pysyy samana, mutta Y-tunnus muuttuu oikeushenkilöllisyyden muuttuessa. 

Järjestelyn yhteydessä nykyisen Rakennusliike V. Mättölä Oy:n rakennusliiketoimintaan liittyvät sopimukset ja omaisuuserät siirretään toimintaan jatkavalle tytäryhtiölle. Samalla kaikki rakennusliiketoiminnan piirissä olevat työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä toimintaa jatkavalle tytäryhtiölle. Rakennusliiketoimintamme jatkuu siis entisellään muutoksesta huolimatta.

Nimenmuutoksien toteuduttua Rakennusliike V. Mättölä Oy:n y-tunnus on 3097356-7 ja Mättölä Group Oy:n 0414836-0. 

Järjestely tulee siis voimaan 1.1.2020 alkaen.