Kohteemme Villa Huvi sai vuoden 2015 HURRAA-kunniamaininnan!

Hurraa-palkinnon jakaa Espoon rakennusvalvontalautakunta ja rakennusvalvontakeskus. Tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Arjen rakennetulla, fyysisellä ympäristöllä on kiistaton merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

Palkittu kohde, Villa Huvi, on kehitys- ja liikuntavammaisille nuorille rakennettu asuntoryhmä. Hanke mahdollistaa nuorten itsenäisen asumisen mahdollisimman hyvin ns. kahden oven periaateratkaisulla. Tulevat asukkaat saivat vaikuttaa myös suunnitteluun mm. asuntopohjien ja materiaalivalintojen osalta.

Palkinnon perustelussa mainittiin, että kohde on sovitettu onnistuneesti ympäröivään pientaloasutukseen ja rakennuspaikkaa ympäröivään arvokkaaseen kalliometsäalueeseen. Rakennuksessa on onnistuttu välttämään laitosmaisuus sekä rakennuksen massoittelussa, ja julkisivujen käsittelyssä että sisätilaratkaisuissa. Pihasuunnittelu on kasvivalikoimineen (myös hyötykasveja) ja toimintoineen laadittu huolella. 

Kohteen rakennuttajana oli Aspa-säätiö ja kohteen koko on 3 900 m3.

Vuosittain jaettavalla HURRAA-tunnustuksella palkitaan yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Vuonna 2015 Villa Huvin lisäksi tunnustuspalkinnon sai Jorvin Päivystyslisärakennus.

Espoon aineistopankki, kuvaaja Anneli Lyytikkä.